Je rychlejší než sanitka. Umíte použít automatický defibrilátor?

Víte, že průměrný dojezd posádky rychlé lékařské pomoci je přibližně 11 minut? Mozkové buňky odumírají už po pěti. Zachránit lidský život ale mohou v mnoha případech automatické externí defibrilátory (AED), které pomáhají při náhlém zastavení srdce.

Automatický externí defibrilátor je malý přístroj s obrovskou silou. Vytváří silný elektrický impuls k léčbě vážných poruch srdečního rytmu. Defibrilační výboj se podává při život ohrožující poruše srdeční činnosti – například komorové fibrilaci srdce. Na Slovensku přibylo 20 automatických externích defibrilátorů (AED). Darovala je zdravotní pojišťovna Důvěra, lokality vybralo Operační středisko ZZS SR.

„Jeden z prvních defibrilátorů jsme v dubnu předali v krizovém centru pro válečné uprchlíky z Ukrajiny v Nitře, další je například k dispozici v krizovém centru v Žilině. Několik AED jsme darovali na základě doporučení záchranářů konkrétním dobrovolným hasičským sborům a městským policistům. Projekt jsme uzavřeli v Sološnici, kde jsme na začátku května nechali poslední z dvacítky AED zakoupených na pomoc pacientům,“ řekl PR manažer Důvěry Branislav Cehlárik.

Ovládat defibrilátor dokáže i laik

V životě někdy dochází ke stavům, kdy náhlé zastavení krevního oběhu nemusí být nutně spojeno se zastavením srdce. Stává se totiž, že srdce začne tlouci tak prudce, až přestává plnit funkci pumpy, která pohání krevní oběh. Tento stav se podle Operačního střediska ZZS SR odborně nazývá komorová fibrilace. ,,Průměrný počet tepů u dospělého lidského srdce se pohybuje v rozmezí od šedesát do devadesát úderů za minutu. Při fibrilaci srdce bije také frekvencí daleko převyšující tři sta úderů za minutu. Zvrátit tento stav dokáže jen elektrický výboj, který vydává právě AED,“ vysvětluje dále Operační středisko ZZS SR.

Automatický externí defibrilátor je přístroj, který dokáže zachránit lidský život a umí jej použít i laik bez medicínského vzdělání. Pokud se AED použije dostatečně rychle, zvýší se šance na přežití člověka po kolapsu až na 70 procent. Při náhlém zastavení srdce odumírají mozkové buňky bez přísunu kyslíku již po 3 až 5 minutách. Záchranáři nemohou být ani při nejlepší vůli ihned u každého pacienta. Proto má AED z hlediska záchrany životů a poskytnutí první pomoci obrovský význam. Pozor však, zastavené srdce už nedokáže znovu rozjet ani defibrilátor.

Jak použít AED

Radí Operační středisko ZZS SR:

AED určený pro laickou veřejnost dokáže posoudit srdeční činnost a adekvátně na ni ve spolupráci s obsluhou zareagovat podáním výboje. Má hlasovou navigaci.

Přístroj vyzve obsluhu, aby přiložené elektrody správným způsobem umístila na odhalenou hruď postiženého. Jedna se přikládá na srdeční hrot na levou, boční stranu hrudníku a druhá elektroda pod pravou klíční kost.

Následně je třeba zkontrolovat, zda se postiženého nikdo nedotýká, aby bylo možné bez ruchů správně vyhodnotit srdeční rytmus.

Přístroj na základě analýzy sám určí, zda je třeba udělit výboj, nebo neprodleně pokračovat v kardiopulmonální resuscitaci, tedy v dalším oživování.

First aid and Cardiopulmonary resuscitation – CPR training

Je na obsluze, aby zkontrolovala, zda se postiženého nikdo nedotýká a následně stisknutím tlačítka udělila výboj.

V případě, že je třeba udělit výboj, přístroj sám naakumuluje potřebnou energii a zvukovým i světelným signálem oznámí svoji připravenost k udělení výboje.

Přístroj po udělení výboje krátce opět zanalyzuje srdeční činnost a podle potřeby doporučí pokračování v kardiopulmonální resuscitaci.

Po použití přístroje je nutné doplnit nové elektrody a umístit na původní místo.

Nejnovější články

Další články autora